ontwerp bibliotheek en polyvalente zaal

#Bibliotheek en polyvalente zaal.

DE GEMEENTE LIEVEGEM WIL DE BESTAANDE BIBLIOTHEEK RENOVEREN EN UITBREIDEN MET EEN POLYVALENTE ZAAL.
VIA EEN ARCHITECTUURWEDSTRIJD GING ZE OP ZOEK NAAR EEN ONTWERPER.
TRANSFORM ARCHITECTUUR EN ABSCIS ARCHITECTEN VORMDEN EEN TEAM EN GINGEN DE UITDAGING AAN.
__

schema inplanting polyvalente zaal

INPLANTING

De ambitie is om met een uitgekiende inplanting van de polyvalente zaal de volledige site te organiseren. Door de polyvalente zaal centraal op de site in te planten wordt deze opgedeeld in drie verschillende zones. Elke zone krijgt zijn eigen invulling en richt zich ook op andere gebruikers.
De toegang tot de site gebeurt via een plein dat ingekapseld zit tussen de gebouwen. Door alle functies via het plein te ontsluiten ontstaat een dynamiek die zorgt voor levendigheid.

ZONERING

1. Tussen de bibliotheek en het politiecommissariaat plaatsen we een plein waarop alle functies geënt zijn. De bibliotheek, de polyvalente zaal en de speelpleinwerking worden via dit plein ontsloten. De aanwezige bomen op de site blijven allen behouden waarbij de bomen op het nieuwe plein in groene eilanden komen te staan.
2. De zone tussen ‘Den Boer’ en de bibliotheek en nieuwe polyvalente zaal wordt ingericht als park. De nadruk ligt hier op groen en plantendiversiteit. Het verblijfskarakter is beperkt tot paden en rustplekken met bankjes.
3. De driehoekige zone tenslotte wordt volledig ingericht als speelterrein. De basis is speelgazon met diverse speelzones en speeltuigen. Deze zone wordt de uitvalbasis voor de speelpleinwerking in juli en augustus maar blijft toegankelijk voor het brede publiek gedurende het ganse jaar.

EEN GOEDE INTEGRATIE VAN HET GEBOUW IN ZIJN OMGEVING IS CRUCIAAL.
HET ONTWERP VOORZIET IN EEN STERKE RELATIE MET DE CONTEXT EN LEGT LINKEN TUSSEN GEBOUW EN OMGEVING.
__

inplantingsplan
interieur polyvalente zaal

POLYVALENTE ZAAL

De inplanting van de polyvalente zaal speelt een cruciale rol in de organisatie en inrichting van de volledige site. Door de zaal centraal op het terrein te plaatsen, ontstaat een sterke dialoog met de onmiddellijke omgeving. De gevelopbouw en de positie van open en gesloten geveldelen speelt hier maximaal op in. De relatie met het omringende groen is belangrijk. Door de transparante sokkel opent het gebouw zich naar het park. Het gebouw stopt niet aan de gevel maar loopt visueel verder in het landschap. Omdat alle functies op de verdieping zich aan de kant van het plein situeren is er geen inkijk mogelijk in de tuin van de buren.

De hoofdingang van de zaal geeft rechstreeks uit op het plein. Via een overdekte buitenruimte komt men terecht in de inkomzone. Deze inkom is niet dubbelhoog zoals de zaal maar bevindt zich onder de mezzanine. Hierdoor ontstaat een overgangszone tussen buiten en binnen die de bezoeker langzaam begeleidt naar de zaal. Het verschil in hoogte versterkt deze ervaring.

inkom polyvalente zaal
interieur polyvalente zaal
interieur polyvalente zaal

VANUIT EEN GLOBALE VISIE OP DE SITE WORDT DE OMGEVING STERK VERGROEND.
DE ZONE GRENZEND AAN DE STRAAT WORDT INGERICHT ALS BUURTPARK.
__