patiowoning

#PATIO'S EN DIAGONALE DOORZICHTEN ZORGEN VOOR RUIMTELIJKHEID IN SMALLE RIJWONING

'Licht en ruimte creëren op een smal perceel én de impact op de omgeving beperken. De oplossing ligt in een flauw hellend dak met de nok evenwijdig aan de perceelsgrenzen.'

achtergevel

Heel vaak is de onmiddellijke ruimtelijke context dermate bepalend dat dit de belangrijste sturende factor wordt in het ontwerpproces. Het perceel is lang en relatief smal en wordt aan beide zijden begrensd door bebouwing met variërende bouwhoogte en -diepte. Door de vorm van het perceel, ontstaat er een typisch plan waarbij functies achter elkaar geschakeld worden. De relatie tot de buitenruimte is hierdoor zo goed als onbestaande. Interne relaties beperken zich tot een deuropening. De huidige woning heeft hierdoor dus beperkte ruimtelijke kwaliteiten en dit zowel intern als extern. Met de nieuwe ingreep trachten we voor beide knelpunten een oplossing te formuleren en dit door middel van één omvattende ontwerpgeste.
Het hoofdgebouw en de aanbouw bestaande uit twee bouwlagen blijven behouden. De 'veranda' en de overige aanbouwen worden allen gesloopt. De vrijgekomen ruimte wordt ingevuld met diagonaal geschakelde zones die elk een eigen functie bevatten. Tussen deze zones zorgen patios voor daglicht.

bestaande situatie
bestaande situatie

'We schuiven met de verschillende functies zodat diagonale zichtassen ontstaan.'

In de bestaande situatie zijn alle functies achter elkaar geschakeld. Hierdoor is de relatie met de buitenruimte onbestaande. De langwerpige overdekte koer is een onbestemde tussenruimte met weinig kwaliteiten.
Het afwisselend inbrengen van een aantal buitenkamers/patio’s zorgt voor een verschuiving van de functies. Elke functie heeft hierdoor rechtstreeks contact met een buitenruimte en ontvangt hierdoor overvloedig daglicht.

bestaande situatie
bestaande situatie
bestaande situatie
bestaande situatie

'Via de patio's kan het zonlicht diep doordringen in de woning.'

Meer weten over dit project?

Contacteer ons voor meer informatie.
We vertellen je graag hoe we dit project hebben aangepakt_

M +32 478 59 26 33
info@transform-architectuur.be

Volg ons en blijf op de hoogte

  • 2019
  • PROGRAMMA: Verbouwing ééngezinswoning
  • LIGGING: Gent
  • OPDRACHTGEVER: Particulier
  • STATUS: vergunningsaanvraag