maquette serrewoning

#TIJDLOZE UITSTRALING
VOOR NIEUW UITVAARTCENTRUM

'Uitvaarten De Ras is momenteel gevestigd in Lede. Met een nieuwe vestiging in Berlare zet Uitvaarten De Ras volop in op groei.
Dit gemengd project op een moeilijk perceel is het antwoord op deze ambities.'

uitvaartcentrum zichtbeton en hout

Er is een spanningsveld tussen het introverte karakter van een uitvaartcentrum enerzijds en het openbare leven anderzijds. Om een gepast antwoord te vinden op dit spanningsveld wordt de gevel ingezet als middel om de invloeden van buitenaf te filteren.
Via een compositie van open delen (inkom, terrassen) en gesloten delen (rouwcafé, logistieke ruimtes, garage) ontstaat een krachtig gevelconcept dat de schaal van de omgeving overneemt. De hoofdingang van het gebouw situeert zich ter hoogte van een overdekte inkomzone en is direct gelinkt aan een centrale ontvangstruimte. Deze ruimte is de meest publieke functie in het gebouw en fungeert als buffer tussen het openbaar domein en het uitvaartcentrum.
De mix van functies, wonen en uitvaartcentrum, vraagt de nodige aandacht bij het ontwikkelen van het ruimtelijk schema. Door de terrassen inpandig te voorzien verzoenen we de levendigheid van het wonen met het introverte karakter van het uitvaartcentrum.

'De site wordt achteraan begrensd door een grillige perceelsgrens met tuinmuur.
In ons ontwerpvoorstel worden deze tuinmuren ingezet als volwaardig ruimtelijk element.'

uitvaartcentrum interieur patiotuin
uitvaartcentrum schema

Het gebouw is ontworpen volgens een logische structuur met rechte lijnen. De ruimte tussen de rechte gevellijnen en de grillige tuinmuren zijn beeldbepalend voor het interieur van het uitvaarcentrum. Deze patio's worden rijkelijk beplant met schaduwplanten, bodembedekkers en heesters. Het aanwezige groen en het indirecte daglicht (zonder inkijk) zorgen voor een introverte sfeer die past bij het intieme karakter van het rouwproces.

uitvaartcentrum schema
uitvaartcentrum schema
uitvaartcentrum schema

Meer weten over dit project?

Contacteer ons voor meer informatie.
We vertellen je graag hoe we dit project hebben aangepakt_

M +32 478 59 26 33
info@transform-architectuur.be

Volg ons en blijf op de hoogte

  • 2020
  • PROGRAMMA: Nieuwbouw uitvaartcentrum en twee appartementen
  • LIGGING: Berlare
  • OPDRACHTGEVER: Uitvaarten De Ras
  • STATUS: vergunningsaanvraag